بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

جهت جذب رحمت ، مغفرت و برکت بی نهایت خداوند مهربان روزانه چندین مرتبه سوره حمد قرائت و به اولیا خدا هدیه شود 

 

اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک و عجل فرجهم