پاداش ختم هفت روز روزه در ماه رجب :

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر کس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد درهای

هفتگانه جهنم به روی او بسته می شود و خداوند عزوجل بدنش را بر آتش جهنم حرام می کند