پاداش ختم یازده روز روزه در ماه رجب

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب یازده روز را روزه بگیرد در روز قیامت

بنده ای به ثواب برتر از او نمی رسد مگر کسی که به مانند او یا بیشتر از او روزه بگیرد