پاداش ختم هیجده روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب هیجده روز را روزه بگیرد با حضرت

ابراهیم علیه السلام در بارگاه جاودان بر تخت های مروارید و یاقوت همراه می شود