نماز برای حاجت :

 هر گاه کسی را حاجت شرعی باشد سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرد

و روز جمعه قبل از ظهر غسل کرده و سپس دو رکعت نماز حاجت بخواند

در رکعت اول بعد از حمد ۱۵ مرتبه سوره توحید را بخواند و در رکوع ده مرتبه و بعد از رکوع

ده مرتبه و در سجده اول ده مرتبه و بین دو سجده ده مرتبه و در سجده دوم نیز ده مرتبه و

بعد از سجده دوم ده مرتبه نیز بخواند . این عمل را در رکعت دوم نیز به جای آورد . وبعد از

نماز بگوید

الحمد الله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد

 سپس حاجت خود را از خداوند طلب نماید این نماز از مجربات است

 

منبع : منتخب الختوم صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳