برای افزایش حافظه :

در بعضی از نسخه های قدیمی امده است هر کس این دعا را هفت صبح بر هفت مویز ( انگور سیاه

خشک شده ) بخواند و بخورد خداوند متعال حافظه عظیمی به او کرامت فرماید مجرب است

 

اللَّهُمَ‏ نَوِّرْ بِکِتَابِکَ‏ قَلْبِی وَ اشْرَحْ لی مِنْ صَدْرِی وَ وَ أَطْلِقْ بِهِ لِسَانِی ْ بِحَوْلِکَ َوَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ الْعَلِیِ‏ الْعَظِیم‏ِ

 

منبع :معراج العارفین ص ۷۹ و گوهر شب چراغ ج ۱ ص ۹۲


برای افزایش حافظه :

در بعضی از نسخه های قدیمی امده است هر کس این دعا را هفت صبح بر هفت مویز ( انگور سیاه

خشک شده ) بخواند و بخورد خداوند متعال حافظه عظیمی به او کرامت فرماید مجرب است

 

اللَّهُمَ‏ نَوِّرْ بِکِتَابِکَ‏ قَلْبِی وَ اشْرَحْ لی مِنْ صَدْرِی وَ وَ أَطْلِقْ بِهِ لِسَانِی ْ بِحَوْلِکَ َوَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ الْعَلِیِ‏ الْعَظِیم‏ِ

 

منبع :معراج العارفین ص ۷۹ و گوهر شب چراغ ج ۱ ص ۹۲