نماز جهت بخشش تمام گناهان

حضرت علی علیه السلام  فرموده اند : رسول خدا صل الله علیه و آله فرموده اند :

هرکه در شب جمعه چهار رکعت نماز بخواند به دو سلام و در هر رکعتی یک بار سوره حمد

و یک بار سوره جمعه و ده بار سوره ناس و ده بار سوره فلق و ده بار سوره توحید و ده بار

آیة الکرسی و یک بار سوره کافرون و در هر رکعتی هفتاد بار استغفار کند و هفتاد بار صلوات

بفرستد و هفتاد بار بگوید

سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله  و الله اکبر  ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

هر گناهی که کرده یا می کند خدای تعالی وی را بیامرزد