اصلاح کارها و ادای قرض

هر که مداومت کند خاصه ایام جمعه خداوند قرض او را از گردنش بردارد و هر که یک هفته در

عقب هر نماز چنانکه اول نماز عصر جمعه باشد و اخر نماز ظهر جمعه باشد کارهایش اصلاح

شود و خدا دین را از او بردارد

آیه ۶۶ سوره انفال

الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفًا فَإِن یَکُن مِّنکُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُواْ مِئَتَیْنِ وَإِن یَکُن

مِّنکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُواْ أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ

ترجمه آیه :

اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفى هست پس اگر از [میان]

 شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هزار تن باشند به توفیق

 الهى بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است