برای عشق و محبت

به عدد طالب و مطلوب  یا ناصِرَ یا مُعین اِیّاکَ نَعبُدُ و اِیاک نستعین   را بخواند میان

ایشان به کمال به نیکی خواهد شد بحدیکه اگر یک ساعت همدیگر را نبینند از شوق

بی قرار شوند  باذن الله

منظور هم این هست که عدد ابجد اسم خودتون و نامزدتون یا زن وشوهر را حساب کنید

و به عدد اونها این اسامی را بخوانید