فراخی روزی و دوری از فقر و احتیاج

هر کس این آیه را بر لوحی از نقره نقش کند و در وقت نقش کردن هم بخواند و آن لوح را با

خود دارد روزی بر وی فراخ گردد و از فقر و احتیاج ایمن شود

بخشی از آیه 20 سوره مزمل :

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِیمٌ