خواصی از آیات سوره بروج

هر کس این آیات را در اخر ماه شعبان یا روز عرفه یا عید قربان یا روز جمعه که

اول ماه باشد روزه دارد و این آیات را 1411 بار بخواند به یک مجلس به شرط

اول غسل کند جاه و قدر او افزوده شود و نزد سلاطین معزز و مکرم گردد و غم او

زایل گردد و بر دشمنانش غالب گردد و مقاصدش به مراد رسد و او را صفای باطن

و جلای قلب پیدا شود

ایات 12 تا 16 سوره بروج :

إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ ﴿۱۲﴾

إِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ ﴿۱۳﴾

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿۱۴﴾

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ ﴿۱۵﴾

فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ ﴿۱۶﴾