برای باز پس گیری اموال قرض داده شده :

در کتاب فقه الرضا علیه السلام روایت شده : شخصی به امام موسی کاظم علیه السلام شکایت کرد

که به دیگران اموالی قرض داده ام اما نمی توانم بگیرم چه کنم ؟

فرمود : نمازت را زیاد کن اگر اموالی نزد دیگران داری و گرفتنش برای تو سخت است این دعا را بخوان

 اللَّهُمَّ لَحْظَةً مِنْ‏لَحَظَاتِکَ تُیَسِّرُ عَلَى‏ غُرَمَائِی‏ بِهَا الْقَضَاءَ وَ تُیَسِّرُ لِی بِهَا مِنْهُمُ الِاقْتِضَاءَ إِنَّکَ عَلى‏ کُلِّ

 شَیْ‏ءٍ قَدِیر

 

منبع : بحارالانوار ج ۹۲ ص ۳۰۲


برای باز پس گیری اموال قرض داده شده :

در کتاب فقه الرضا علیه السلام روایت شده : شخصی به امام موسی کاظم علیه السلام شکایت کرد

که به دیگران اموالی قرض داده ام اما نمی توانم بگیرم چه کنم ؟

فرمود : نمازت را زیاد کن اگر اموالی نزد دیگران داری و گرفتنش برای تو سخت است این دعا را بخوان

 اللَّهُمَّ لَحْظَةً مِنْ‏لَحَظَاتِکَ تُیَسِّرُ عَلَى‏ غُرَمَائِی‏ بِهَا الْقَضَاءَ وَ تُیَسِّرُ لِی بِهَا مِنْهُمُ الِاقْتِضَاءَ إِنَّکَ عَلى‏ کُلِّ

 شَیْ‏ءٍ قَدِیر

 

منبع : بحارالانوار ج ۹۲ ص ۳۰۲