آمرزش گناهان

ابن بابویه به سند معتبر از امام محمد باقر(ع) روایت کرده است که هر کس بعد از نماز

صبح هفتاد مرتبه بگوید :

اَستَغفِرُاللهَ رَبّی وَ اَتوُبُ اِلَیْهِ

خداوند او را بیامرزد هر چند در آنروز هفتاد هزار گناه انجام دهد (به روایتی دیگر هفتصد

گناه است) .

البته یادتون باشه که باید طرف گناهکار نباشه و هر کاری خواست بکنه وبعد این دعا رو

بخونه که حتی اگر هم چند روز بخونه توفیقش ازش گرفته می شه و این دعا برای کسی

است که مواظب انجام ندادن گناه هست و خدا با این دعا  او را موفق به انجام ندادن گناه

می نماید ان شاء الله