برای رفع حاجت :

در بحارالانوار روایت شده است که : هر کس را حاجتی باشد پس سه روز سه شنبه و چهارشنبه و

پنج شنبه را روزه بدارد پس چون وقت شام پنج شنبه یعنی شب جمعه شود پیش از افطار چیزی

صدقه دهد پس چون از نماز عشاء فازغ شود سجده نماید و در سجود این دعای شریف را بخواند :

 

 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ اسْمِکَ‏ الْعَظِیمِ‏ وَ عَیْنِکَ الْمَاضِیَةِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَقْضِیَ

دَیْنِی وَ تُوَسِّعَ عَلَیَّ فِی رِزْقِی‏

 

پس هر کس مداومت و مواظب نماید بر این عمل خداوند به قدرت کامله و رحمت شامله خود روزی او

را وسیع و فراخ گرداند و قرض او را ادا فرماید الله تعالی .

 

منبع : بحارالانوار ج۸۹ صفحه ۲۸۷ ح ۱