دو دعای اجابت شده پیامبر برای اهل بیتش :

امام صادق علیه السلام فرمود : هر پیامبری که آمد برای اهل بیتش یک دعای اجابت شده به همراه

آورد اما پیامبر ما برای ما دو دعای اجابت شده به ارمغان آورد که یکی از آن دعاها برای رهایی از شدائد

می باشد که با خواندنش گرفتاری ها از ما دور خواهد شد و آن دعا این است :

 یَا دَائِماً لَمْ‏ یَزَلْ‏ یَا إِلَهِی‏ وَ إِلَهَ آبَائِی یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ افْعَلْ بِی‏ کَذَا وَ کَذا

به جای کذا و کذا آن گرفتاری را به زبان جاری کن با خواندن این دعا رفع شدائد خواهد شد

یکی دیگر از آن دعاها برای ادای قرض ها و دیون می باشد که با خواندش قرض ها و بدهی ها داده

خواهد شد و آن دعا این است :

 یَا مَنْ یَکْفِی مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ لَا یَکْفِی مِنْهُ شَیْ‏ءٌ یَا اللَّهُ یَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَ

افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا.

به جای کذا و کذا آن بدهکاری ها را به زبان جاری کن

 

منبع : مصباح کفعمی ص ۱۷۵