برای دزدیده شده و یا گمشده :

نقل است برای دزدیده شده و یا گمشده هفت مرتبه یا هفتاد مرتبه این ذکر را بخواند بی شک آن

شی ء پیدا خواهد شد

                             اَصْبَحْتُ فِی جَوارِ اللهِ            اَمْسَیْتُ فِی اَمانِ اللهِ

 

منبع : گوهر شب چراغ جلد ۱ صفحه ۱۴۷