برای رفع ناراحتی و گرفتن حاجت :

مرحوم کلینی می گوید : عبد الله بن عبد الرحمن از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که حضرتش

به من فرمود آیا نمی خواهی دعایی به تو یاد بدهم که هر گاه امری ناراحت کننده بر ما اهل البیت

وارد می شود و از سلطان ترس داشته باشیم به این دعا تمسک می جوییم ؟ گفتم بلی پدر و مادرم

به فدایت حضرت فرمود بگو

یا کائِناً قَبْلَ کُلِّ شَی ءٍ و یا مُکَوِّنَ کُلِّ شَیٍ و یا باقِیَ بَعْدَ کُلِّ شَیٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ

مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی ( سپس حاجت خود را بگو )

 

منبع : اصول کافی جلد ۲ صفحه ۵۶۰