ادای دِین و قرض :

هر کس قرض و دین دارد دو رکعت نماز به هر سوره ای که بخواهد بخواند و پس از نماز و آیه شریفه ی

۲۵ و۲۶ سوره ی آل عمران رابخواند و سپس بگوید :

 یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا تُعْطِی‏ مِنْهُمَا مَنْ‏ تَشَاءُ وَ تَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

وَ اقْضِ عَنِّی دَیْنِی.

 

منبع : بلد الامین ص ۱۳۴