برای رفع ترس از شخصی یا درنده ای :

بعضی از اکابر فرموده اند چنانچه شخصی از چیزی ترس داشته باشد مانند آنکه از پادشاهی

می ترسد یا از درنده ای وحشت دارد و یا از کسی می ترسد ذکر

یا مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ  إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ 

را یازده مرتبه تکرار کند آن مانع برطرف خواهد شد و به تجربه نیز رسیده است

 

منبع : حاشیه خلاصة الاذکار نسخه خطی