قربانی برای شفای بیماران :

مروی است که برای بیماران خود قربانی کنید که آن قربانی فِدای مریض خواهد بود . در روایتی طریق

قربانی چنین وارد شده است که در نزد کشتن هفت مرتبه آیات زیر را بخواند سپس حیوان را کشته و

استخوان هایش را نشکند و آن قربانی را برای شفاء مریض و صحت او تصدق بدهد مجرب است

آیات ۱۰۳- ۱۰۵ سوره صافات :

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ ﴿۱۰۳﴾

وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ ﴿۱۰۴﴾

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا إِنَّا کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ ﴿۱۰۵﴾

 

منبع : منهاج العارفین صفحه ۲۳۷