پاسخ به سوالات دوستان

 

پاسخ خانم دختر دل شکسته :

بله شما می تونید این دعا را که برای محبت هست برای اون فرد بخونید

و کلا اگر دعایی ذکر نکرده که حتما باید برای محارم و زن وشوهر ها باشه شما می تونید

برای محبت افراد مختلف بخونید ولی نیت شما باید شرعی باشه