پاسخ به سوالات دوستان :

پاسخ سوال خانم دل شکسته :

منظور از اینکه گفته زود برخواسته این هست که نماز صبح خوانده بشه و سپس این نماز

خوانده بشه . دیگر اینکه نماز دو رکعتی رو خونده و تمام کنید . سپس بعد از نماز هفت بار

استغفغار کنید استغفره الله ربی و اتوب الیه . سپس هفت بار سوره حمد و سپس هفت بار

سوره توحید را بخوانید . اگر آیات را بنویسید و همراه هم داشته باشید همان تاثیر را خواهد

داشت

چون شما خانم هستید به این صورت برای نامزدتون بنویسید فلان بن فلان اول اسم و نام پدر

طرف مقابلتون رو بنویسید و سپس در قسمت دوم اسم خودتون رو بنویسید

 فِلانِ ابْنِ فِلان  عَلی حُبَّ عِشْقَ و مُحَبَّةِ وَ مُدَوَّةِ فِلانِ بِنْتِ فِلان بِالْمُحَّبَةِ اَقْوِیَةِ وَ الشَدیدَةِ