پیدا کردن اشیاء گم شده :

از اموری که تجربه شده خواندن ۱۰۱ مرتبه آیه شریفه

سوره حج آیه ۷۰

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِکَ فِی کِتَابٍ إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ

قبل از خواب است . در خواب به محل گمشده و کیفیت آن راهنمایی خواهید شد

 

منبع : کتاب دو هزار دستور العمل مجرب صفحه ۲۷۶