برای وسعت در رزق :

در هشت رکعت نماز شب در سجده های آن این دعا را بخواند مجرب است در کافی نیز آمده است

 

یا خَیْرَ مَدْعُوٍّ وَ یا خَیْرَ مَسْئٌولٍ و یا اَوْسَعُ مَنْ اَعطی و یا خَیْرَ مُرْتَجی اُرْزُقنی و اَوْسِعْ

عَلَیَّ مِنْ رِزْقِک َ وَ سَبِّبْ لی رِزْقَاً مِنْ قِبَلِکَ اِنَّکَ عَلی کُلَّ شَی ءٍ قَدیرٌ

 

منبع : حاشیه خلاصة الاذکار – نسخه خطی