قضای حوائج :

برای قضای حوائج مشروعه و ادای دین روز جمعه غسل کند و پیش از ظهر بلکه قبل از طلوع خورشید

دو رکعت نماز بخواند مانند نماز صبح و بعد از نماز ۱۰۴۷ بگوید :

ماشاءَ الله لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ الْعَلِیِ‏ الْعَظِیم‏

و ثواب آن را به روح مقدس امام جواد علیه السلام هدیه نماید مقضی المراد گردد ان شاء الله

 

منبع : باران معرفت - سید مصطفی علوی ص ۲۹۹