نماز انتقام از ظالم :

برای خواندن این نماز عنوان شده است که دو رکعت نماز بگذارد و بعد از نماز سر به آسمان بردار و

دست ها را بگشا و این صلوات را بگو

اللَّهُمَ‏ رَبَ‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ‏ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِکْ عَدُوَّهُم‏

سپس بگو :

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ظَلَمَنِی وَ لَا أَجِدُ مَنْ أَصُولُ بِهِ غَیْرَکَ‏ فَاسْتَوْفِ لِی مِنْهُ ظُلَامَتِی السَّاعَةَ السَّاعَةَ

بِحَقِّ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ عَلَیْکَ حَقّاً

خداوند ! فلان کس به من ستم کرده و جز تو برای دفاع و حمله به او کمکی ندارم هم اکنون انتقامم را

به کمال از او بستان

منبع : مکارم الاخلاق ص ۳۳۱