روزی از غیب می رسد :

در کتب معتبره وارد شد ه هر کس این دعا را هر روز پیش از سخن گفتن ۱۰۰ مرتبه یا به روایتی ۳ مرتبه

بخواند از غیب به قدر نیازش به او روزی خواهد رسید به شرط آنکه به کسی اظهار نکند :

بِسْمِ‏ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ‏ الرَّحِیم‏

یا کثَیرَ الجُودِ وَ یا ذَا المَعرُوفِ یَا قَدِیمَ‏ الْإِحْسَان‏ اَحسِنِ الدُّنیا بِاِحسانِکَ القَدیمِ بِرَحْمَتِکَ‏ یَا أَرْحَمَ‏ الرَّاحِمِین

 

منبع : هزار و یک ختم ص ۱۹۵