جهت هر امر مهم :

برای هر امر مشکل مهمی که داشته باشد به مدت پانزده روز و هر روز هشتصد و هیجده مرتبه این آیه مبارکه

را بخواند و از روز چهارشنبه شروع کند بسیار موثر است

 

آیه ۵۸ سوره یس :

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍ