برای گشایش روزی در نصف شب هزار مرتبه بگوید :

سُبحانَ المَلِکِ حَیِّ القَیّوم ِالذی لا یَموُتُ   که بسیار مفید است

 

 

 

منبع :بحرالغرائب ص ۱۳۱