دعای بزرگی برای رسیدن پول است و بسیار تجربه شده است .

بلافاصله بعد از نماز عشاء بدون اینکه با کسی حرف بزنید به مدت هفت شب این سوره هارا تلاوت کنید .

 

۱-سوره الشمس ۷ مرتبه

۲-سوره کافرون ۷ مرتبه

۳- سوره توحید ۷ مرتبه

۴-سوره فلق ۷ مرتبه

۵- سوره ناس ۷ مرتبه

 

سپس این دعا را نیز ۷ مرتبه بخوانید

 اللهمَ اجعَلنی من امری فرجاً و مخرجاً