بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد بعد از نماز ریا و تبختر را از بین می برد و اخلاص و تواضع را در وجود ثابت میکند