فضیلت صلوات به هنگام بوییدن گلاز « مالک جهنی » روایت شده است که گفت : من گلی به دست حضرت امام جعفر صادق (ع) دادم ،

 حضرت گرفتند بو کردند و بر دیده های خود گذاشتند ، سپس فرمودند : هر که گلی بگیرد و بو کند و بر

 چشمانش گذارد و بگوید : « اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد » ، هنوز آن گل را بر زمین نگذاشته خدا او

 را بیامرزد .