از ختومات کثیر التاثیرو سریع التاثیر ختم 14 هزار صلوات است که به 14معصوم صلوات الله علیهم هدیه

 میشود.ابتدا 1000 صلوات به پیامبر .بعد حضرت امیرالمؤمنین و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها تا

حضرت مهدی  صلوات الله علیه. در بین ختم با کسی حرف نزنید .مثل سایر ختوم روبه قبله و با وضو

باشید در ضمن میتونید از افراد دیگه هم کمک بگیرد تا برای حاجت شما صلوات براتون بفرستند تعداد

مجالس مهم نیست میتوند در یک مجلس مثلا 300 تا صلوات و در مجلس دیگه 2100 بگید ولی باید

 14000 بار گفته شود این ختم بسیار مورد توجه اهل ذکر و ختم است و بعضی از اولیا روی 14000 صلوات

برای حاجت تاکید داشته ودارند

 

 

 یه ختم بسیار مجرب دیگه که در چندین مورد قبل از اینکه نیمی از ختم را انجام داده بشند به

حاجت رسیدند  و اون اینکه به تعداد یکصد هزار صلوات میفرستی رو به قبله با و ضو با لباس پاک و حلال 

درچندین جلسه این تعداد صلوات را میفرستی در ضمن میتونی ازیک یا چند نفر هم کمک بگیری  و

تعدادصد هزار صلوات را تمام کنی ولی هر روز باید به ختم مشغول باشی بین ختم یه روز هم فاصله 

نیفته حالا ممکن یه روز انرژی داری 3 هزار تا صلوات میفرستی .یه روز خسته ای پونصد تا صلوات

میفرستی  این ختم اثر عجیبی داره راستی اگه در بین ختم به حاجت رسیدی باید تا آخر ختم را انجام

 بدی