از امیر المومنین علی علیه السلام مرویست که:

 

هر که خواهد دعا او مستجاب شود و فضیلت روز جمعه را دریابد پیش از ظهر چهار رکعت نماز گذارد و در

هر رکعت فاتحه یکبار و آیة الکرسی وسوره توحید هر یک یازده بار بخواند و بعد از نماز هفتاد بار بگوید

<<استغفر الله>> و پنجاه مرتبه بگوید <<لا حول ولاقوة الا بالله>> و پنجاه مرتبه بگوید <<لا اله الا

الله وحده لا شریک له >> وپنجاه مرتبه بگوید <<صلی الله علی النبی الامی وآله >>

 

 

چون این عمل را بجا آورد بر نمی خیزد از جای خود مگر اینکه آمرزیده شود و از آتش جهنم آزاد شود و

دعایش مستجاب شودبه لطف خداوند بخشنده مهربان .به شرط آنکه آنچه خواهد خلاف شرع نباشد.

 

بر گرفته از کتاب <<جواهر المکنونه فی الاذکار>>