ازدواج مجرد ها

اگر کسی مجرد باشد و بخواهد به آسانی کارهای ازدواج او انجام بشود و دارای فرزند خوبی بشود سه روز پشت سر هم روزه بگیرد و هر شب موقع خواب (همان سه شبی که روزه گرفته است ) این آیه را بیست و یک بار تلاوت کند و حاجت خود را از خداوند متعال بخواهد و بخواب برود :

 

آیه 74 سوره مبارکه فرقان

 

وَالَّــذیـنَ یَـقـٌـولـٌـونَ رَبـَّـنـا هـَب لـَـنـا مـِـن اَزواجـِـنـا وَ ذ ُرِّ یـّـا تـِنـا قـُـرةَ اعـیـُنٍ واجـعـلـنا لـِتمـُتـَّقـینَ اماما

 

تا روا شدن حاجت هر ماه یکبار به همین ترتیب عمل کنید تا انشاءالله به زودی حاجتتان روا شود