اگر این دعا را در روز  30  مرتبه با حضور قلب خوانده شود خداوند انسان را مورد الطاف خود قرار میدهند

 

سُبحانَ اللهِ العَظیمِ وَ بِحَمده اَستَخفِرُ اللهَ  وَ اَسأَلُهُ مَن فَضلِه