نماز مصیبت زده

نماز مصیبت زده :

برای خواندن این نماز عنوان شده است که چهار رکعت نماز بخوان و در هر رکعت بعد از حمد هفت

مرتبه سوره توحید و یک مرتبه آیة الکرسی را بخوان و بعد از سلام نماز صلوات زیر را بگوید

 صَلَّى‏ اللَّهُ‏ عَلَى‏ النَّبِیِ‏ الْأُمِیِ‏ وَ آلِه‏

و سپس تسبیح و تحمید و تکبیر بگو خداوند به وعده خویش عمل خواهد کرد

 

منبع : مکارم الاخلاق ص ۳۳۲

 

/ 0 نظر / 34 بازدید