از ثواب ها ی تسبیحات اربعه

 از ثواب ها ی تسبیحات اربعه :

امام باقر علیه السلام فرموده اند : هر که صد بار  سبحان الله  و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اکبر

بگوید اسم او در دفتر صدیقان نوشته می شود که او را ثواب فرد صدیق باشد هر حرف از آن نوری

بر روی صراط است . این کس در بهشت رفیق حضرت خضر خواهد بود -۱

از معصوم روایت شده است بهتر است که روزانه ذکر تسبیحات اربعه سی یا صدمرتبه خوانده شود

و یا پس از هر نماز واجب سی مرتبه گفته شود

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند : سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اکبر سرور و

سالار تمام تسبیح هاست هر کس هر روز سی مرتبه آن را بگوید از آزادکردن یک برده و از راهی کردن

ده هزار اسب برای جهاد در راه خدا برای او بهتر است و او از جایش برنخیزد مگر آنکه گناهانش ریخته

باشد و عوض هر حرف از آن خدای تعالی شهری را در بهشت عطایش کند  ۲-

 

 

منبع :

۱-راه وصال - مرتضی اخوان ص ۶۹

۲-راه وصال - مرتضی اخوان ص ۶۸

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید