صله رحم و روزه

راه هاى تقویت روحیه پرداختن به صله ارحام : 


مهمترین راه هاى تقویت صله رحم عبارت اند از: 1. توجه به اثرات و برکات صله رحم ؛

2. توجه به آثار قطع رحم .


پیامبر اکرم (ص ) فرمود: لا صیام لولد عاق ؛ روزه اى براى فرزند عاق نیست . یعنى روزه

 فرزندى که والدین خود را آزار مى دهد، پذیرفته نمى شود و در نهایت بهره و نصیبى از

 ثواب روزه نخواهد بود.


امام باقر (ع ) به پسرش ، امام صادق (ع ) فرمود:  از همراهى با کسى که قطع رحم کرده

 اجتناب کن ؛ زیرا وى در سه مورد در کتاب خدا مورد لعن و نفرین قرار گرفته است .


هنگامى که نوبت عقوبت و کیفر قابیل فرا رسید، گفت : خدایا پدرم دستور تو را نادیده گرفت

 ، و توبه کرد او را بخشیدى ، مرا نیز اجاره بده تا توبه کنم ، چنان که پدرم را اجاره دادى .

 خطاب رسید که آدم (ع ) نه مرتکب قتل نفس شد و نه قطع رحم کرد. وقتى قابیل خواست به

 محمد و آل محمد توسل جوید، بادى ورزیدن گرفت و او را به کوه زد.


همچنان که یکى از عوامل ارتقاى درجه روزه ، صله رحم است ، یکى از عوامل سبب کاهش

 ارزش روزه نیز قطع رحم مى باشد.


در احادیث آمده است که در شب قدر فرشتگان خاص ، در زمین به خانه هاى روزه داران

 وارد مى شوند و بر آنان سلام مى دهند: سلام هى حتى مطلع الفجر ؛ ولى به چند خانه وار

د نمى شوند از جمله خانه اى که در آن قاطع رحم باشد

.
در نامه اى از امیرالمؤ منین آمده است : مروا الاقارب اءن یتزاوروا و لا یتجاوروا. داود

 رقى مى گوید: در مکه پسر عمویى داشتم ، گرچه با من بسیار بد بود ولى چون وضعیت

 مالى رضایت بخشى نداشت ، به قصد صله رحم به دیدارش شتافتم و اموالى را در اختیارش

 گذاشتم ، وقتى به مدینه بازگشتم ، به زیارت امام ششم (ع ) توفیق یافتم . امام صادق (ع ) ب

ا دیدن من اظهار خوشحالى نموده و بدون مقدمه فرمود: روز پنجشنبه ، وقتى اعمال تو را به

 من ارائه دادند از میان آنها صله رحم تو نسبت به پسر عمت فلانى ، موجب نسبت به پسر

عمت فلانى ، موجب خوشنودى من شد، و مى دانم که چون او قطع رحم کرد، صله رحم تو

 باعث کاهش عمر او مى گردد.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید