فضیلت ختم سه روز روزه در ماه رجب :

فضیلت ختم سه روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب سه روز را روزه

بگیرد خداوند عزوجل میان او و آتش خندق یا مانعی قرار می دهد که طول آن راه هفتاد سال است و

خداوند عزوجل در موقع افطار به او می فرماید : حقت بر من واجب گردید و محبت و دوستی ات بر من

لازم گشت . فرشتگانم شما را شاهد می گیرم که من گناهان گذشته و آینده او را بخشیدم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید