برای رفع گرفتاری و علاج کار

برای رفع گرفتاری و علاج کار :

اگر کسی را مهمی پیش آید که در آن عاجز و معطل بماند و علاج آنرا نداند وضو گرفته و به نیت آن مهم

آیة الکرسی را بخواند و بین دو عین ( یشفع عنده ) حاجت خود را طلب کند . مهم او برآورده خواهد شد

این عمل به تجربه ثابت شده است

 

منبع :سر المستتر ص ۴۰

 

/ 0 نظر / 34 بازدید