برای پیدا کردن شی گمشده

 برای پیدا کردن شی گمشده :

بعضی از علما گفته اند : کسی که چیزی از او گمشده است سه مرتبه بگوید :

 أَصْبَحْتُ‏ فِی‏ جِوَارِ اللَّه‏ و اَمْسَیْتُ فِی اَمانِ اللهِ

حتما به آن شی گمشده خواهد رسید و بعضی آن را مجرب دانسته اند و بعضی دیگر گویند

هفتاد مرتبه صبح بگوید : أَصْبَحْتُ‏ فِی‏ جِوَارِ اللَّه‏ و هفتاد مرتبه درشب بگوید : اَمْسَیْتُ فِی اَمانِ اللهِ

 

منبع : تحفة الرضویة ص

/ 0 نظر / 5 بازدید