جهت دفع دشمن و اداء کردن قرض ها و شفای بیماران و رسیدن به حاجات شرعی

 

جهت دفع دشمن و اداء کردن قرض ها و شفای بیماران و رسیدن به حاجات شرعی :

جهت دفع دشمن و اداء کردن قرض ها و شفای بیماران و رسیدن به حاجات شرعی دریک مجلس

 ۳۳۳۳ مرتبه بگوید :

 

فَاللهُ خَیرٌ حافِظاً وَ هُوَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ 

مجرب است

 

منبع : گلهای ارغوان جلد ۳ صفحه ۴۲

 

/ 0 نظر / 3 بازدید