ختم برای روزی

 

ختم برای روزی :

هر کس هر روز سوره  والذاریات  و  الطلاق و المزمل و الم نشرح  را بخواند و بر آن مداومت

نماید روزی او از جایی که گمان ندارد خواهد رسید به طوریکه عقل ها در حیران خواهد شد

چنانچه قضا شد در شب همان روز قضای آن را به جای اورد این ختم از مجربات است

 

منبع : منتخب الختوم صفحه ۲۳ و ۲۴

 

/ 0 نظر / 2 بازدید