رفع حاجت

 

رفع حاجت :

اگر کسی حاجتی داشته باشد هفت روز روزه بگیرد و هر روز دو رکعت نماز بخواند و در رکعت اول

بعد از حمد سه مرتبه سوره طارق و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره توحید بخواند .بعد

از سلام به سجده رفته هفده مرتبه بگوید :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِکَةِ و الرّوحُ

و سر از سجده برداشته و ۹۱ مرتبه آیة الکرسی بخواند محال است که حاجتش چنانچه مشروع

باشد برآورده نشود

 

منبع : ختوم و اذکار صفحه

/ 0 نظر / 2 بازدید