پاداش ختم پنج روز روزه در ماه رجب :

پاداش ختم پنج روز روزه در ماه رجب :

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب پنج روز را روزه بگیرد بر خداوند

حتم است که در روز قیامت خشنودش بسازد و به رزو قیامت در حالی که سیمایش به مانند ماه

شب چهارده است او را بر می انگیزاند و برای او به مانند تعداد ریگ های انبوه حسنه نوشته

می شود و بدون حساب وارد بهشت می گردد و به او گفته می شود : هر چه از پروردگارت می خواهی

آرزو کن

 

/ 0 نظر / 2 بازدید