ختم هفته برای عموم حوائج :


از مقاتل روایت شده است که اگر کسی به مدت هفت روز بعد از نماز صبح هر روز صد بار سوره توحید را بدون

اینکه در میان آن سخن بگوید با خضوع و خشوع بخواند پیش از تمام شدن هفته حاجتش برآورده می شود

 

 

 

منبع : الصحیفة المهدیة ص ۱۸

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید