توسل به حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان ( عج)

توسل به حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان (عج)

دو رکعت نماز حاجت بخوانید بعد سیصد و سیزده مرتبه صلوات بفرستید  و یک بار سوره مبارکه انا فتحنا

را قرائت کنید و ثواب انرا به حضرت نرجس خاتون مادر گرامی حضرت امام زمان (عج) هدیه کنید انشا الله

حاجتتان روا میشود

/ 0 نظر / 33 بازدید