برای شفای مریض

برای شفای مریض :

برای شفای مریض هر کدام از اهل خانه ۱۰۰۰ مرتبه صلوات نیت کنند و ۵۰۰ صلوات فرستاده و بقیه را

برای بعد از بهبودی نگه دارند . بسیار مجرب است

 

منبع : مخازن جلد ۱ ص ۱۵۱

 

/ 0 نظر / 26 بازدید