نماز برای آمرزش گناهان

نماز برای آمرزش گناهان

 

دو رکعت بجا آورد، در هر رکعت شصت مرتبه سوره ی توحید را بخواند، چون از نماز

 فارغ شود گناهانش آمرزیده شود.[1]

 


نماز دیگر در آمرزش گناهان


نماز دیگر شیخ طوسی در مصباح در اعمال روز جمعه گفته روایت شده از عبدالله بن

مسعود که گفت رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: هر کسی که در روز

جمعه بعد از نماز عصر دو رکعت نماز گزارد، بخواند در رکعت اول فاتحه و آیه الکرسی

 و سوره ی فلق بیست و پنج مرتبه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره ی توحید و

ناس بیست و پنج مرتبه، و چون از نماز فارغ شود بیست و پنج مرتبه بگوید: « لاحول

 و لا قوة الا بالله العلی العظیم»، از دنیا بیرون نرود تا بنمایاند حق تعالی بهشت را در

 خواب به او، و ببیند مکان خود را در بهشت.[2]

 

[1] . مفاتیح الجنان، ص 484.
[2] . مفاتیح الجنان، ص 485.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید